Kurumsal Kültür ve Vizyon - AGON Vision

Halkla İlişkiler, Reklam ve İletişim Hizmetleri
Vision
İçeriğe git

Kurumsal Kültür ve Vizyon

Hizmetlerimiz
Kurumsal Kültür ve Vizyon Çalışmaları

Kurum kültürü,  bir örgüt içinde insanların nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri  gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan  inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modelidir. Diğer bir deyişle, örgüt  tarafından benimsenen temel değerler olarak da nitelendirilebilir.

Kurum  kültürünün değer ve norm sistemi, kurum kimliği için temel oluşturmaktadır. Öyle  ki kurum nasıl bir kimlik iletmek istiyorsa o kimliğe uygun bir kültür  geliştirmelidir. Eger kurum iyi imaja, kimliğe sahipse, olumlu bir kurum  kültürünün varlığından söz etmek olanaklıdır. Aksi durumda ise, katı bürokratik  bir kültürün hakim olduğu bir durumda kurum kimliği ve imajı da kötü  olmaktadır.

Kurumsal Kültür Sembolleri


Kurum  kültürünü oluşturan çeşitli semboller vardır. Şüphesiz bu semboller kurum  içerisinde önemli etkiye sahiptir.  
-Davranış için güvenlik  oluşturmak
-Birbirine ait olma duygusunun ve genel bütünleşmenin  geliştirilmesi
-"Biz" duygusunun desteklenmesi
-Temel değerlerin  güçlendirilmesi ve onaylanması  
-Bir aidiyet duygusunun  oluşturulması
-Kurum içerisinde güçlü bir beraberlik  oluşturmak
-Kurum içerisindekişiler arasındaki mesafenin en aza  indirilmesi
-Çalışanların daha hızlı entegrasyonu
-Ortaklık  oluşturmak
-Duygusal bütünleşmenin desteklenmesi
-Gelişim sürecinin  açıklanması için bir mekanizma olması  
-Kültür ile ilgilenmek ve onu değiştirmek  için hareket noktaları

AGON Kurumsal Kimlik ve Vizyon oluşturulması ve  işleyişinde yaratıcı, bütünleştirici, eğitsel ve yürütücü bir rol üstlenerek  kurumunuzdaki detaylı çalışmalarda size daima yol arkadaşı  olmaktadır.

AGON Danışmanlık ve Mümessillik Hizmetleri
Tel : +90 216 706 1557 Fax : +90 216 386 8011 info@agon.vision
AGON Consultancy & Representation Services / Copyrights 2006 - 2018 All Rights Reserved
19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. No:4 Da:2 Hamdiye Yazgan İş Merkezi 34736 Kozyatağı - Kadıköy İSTANBUL - TÜRKİYE
İçeriğe dön